Thursday, May 6, 2010

kaTA-kAta nASihAT ibNu QaYyim

Di dalam hati manusia ada kekusutan dan tidak akan terurai

kecuali menerima kehendak Allah swt.


Di dalam hati manusia ada keganasan dan tidak akan hilang

kecuali berjinak dengan dengan Allah swt


Di dalam hati manusia ada kesedihan dan tidak akan hilang

kecuali seronok mengenali Allah swt


Di dalam hati manusia ada kegelisahan dan tidak akan tenang damai

kecuali berlindung, bertemu dan berjumpa denganNya


Di dalam hati manusia ada penyesalan dan tidak akan padam

kecuali redha dengan suruhan dan laranganNya serta qadha dan qadarNya serta kesenantiasaan sabar sehingga menemuiNya


Di dalam hati manusia ada hajat dan tidak akan terbendung

kecuali kecintaan kepadaNya dan bermohon kepadaNya.


Kesentiasaan berzikir kepadaNya adalah keikhlasan sebenar kepadaNya. . . . . .


“Andai dunia dan segala isinya diberikan kepada manusia, nescaya ia masih tidak dapat membendung keinginan hati manusia itu."

No comments:

Post a Comment