Friday, February 5, 2010

kiSAh bEnaR pEmUDa aRAb

Posted by: "abbas" abbas aliah_ainSat Sep 23, 2006 3:16 pm (PST)

Asallammualaikum wbt,Ada seorang pemuda arab yang baru saja menyelesaikan pengajiannya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam bahkan ia mampu mendalaminya. Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah SWT memberinya hidayah masuk Islam.Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di sebuah gereja yang terdapat di kampong tersebut. Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. pada mulanya ia keberatan, namun kerana desakan akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk.Di saat itu, si pendeta agak terbeliak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini." Pemuda arab itu tidak bergerak dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergerak dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya. " Barulah pemuda ini beranjak keluar.Di ambang pintu, pemuda bertanya kepada sang pendeta, "Bagaimana anda tahu bahwa saya seorang muslim." Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu." Kemudian ia beranjak hendak keluar. Namun, pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memalukan pemuda tersebut dan sekaligus mengukuhkan ugamanya. Pemuda muslim itupun menerima tentangan debat tersebut.Pendeta berkata, "Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus menjawabnya dengan tepat."Si pemuda tersenyum dan berkata, "Silakan!" pendeta pun mula bertanya,

"1.Sebutkan satu yang tiada duanya,
Dengan lafas bismilah pemuda itu menjawab, "Allah SWT".

2.dua yang tiada tiganya?
Malam dan Siang. Allah SWT berfirman, "Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami)." (Al-Isra': 12).

3.tiga yang tiada empatnya?
kesilapan yang dilakukan Nabi Musa. (1) ketika Khidir menenggelamkan sampan, (2) membunuh seorang anak kecil dan (3) ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.

4.empat yang tiada limanya?
Taurat, Injil, Zabur & Al-Quran.

5.lima yang tiada enamnya?
Solat lima waktu sehari semalam.

6.enam yang tiada tujuhnya?
jumlah Hari ketika Allah SWT menciptakan makhluk.

7.tujuh yang tiada lapannya,
Langit yang tujuh lapis. Allah SWT berfirman, "Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang." (Al-Mulk: 3).

8.lapan yang tiada sembilannya,
Malaikat pemikul Arsy ar-Rahman. Allah SWT berfirman, "Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu lapan malaikat menjunjung 'Arsy Rabbmu di atas (kepala) mereka." (Al-Haqah: 17).

9.sembilan yang tiada sepuluhnya?
mu'jizat yang diberikan kepada Nabi Musa iaitu: tongkat, tangan yang bercahaya, angin taufan, musim kamurau, katak, darah, kutu dan belalang. (penulis tidak menyatakan jawapan yg ke-9)

10.sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh?
Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah Kebaikan. Allah SWT berfirman, "Barang siapa yang berbuat kebaikkan maka untuknya ganjaran sepuluh kali ganda." (Al-An'am: 160).

11.sebelas yang tiada dua belasnya?
jumlah adik-beradik Nabi Yusuf.

12.dua belas yang tiada tiga belasnya?
Mu'jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, "Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, 'Pukullah batu itu dengan tongkatmu.' Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air." (Al-Baqarah: 60).

13.tiga belas yang tiada empat belasnya?
jumlah adik beradik Nabi Yusuf beserta ayah dan ibunya.

14.Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai roh?
waktu Subuh. Allah SWT ber-firman, "Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. " (At-Takwir: 18).

15.Apa yang dimaksud dengan kubur yang berjalan membawa isinya?
Ikan yang menelan Nabi Yunus AS

16.Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam syurga?
adik beradik Nabi Yusuf, iaitu ketika mereka berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf berhampiran barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala." Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, " tak ada cercaan terhadap kamu semua." Dan ayah mereka Ya'qub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Yusuf:98)

17.Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya?
suara Keldai. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keldai." (Luqman: 19).

18.Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu?
Nabi Adam, Malaikat, Unta Nabi Salleh dan Kambing Nabi Ibrahim.

19.Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diazab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api?
Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diazab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah SWT berfirman, "Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim." (Al-Anbiya':69).

20.Siapakah yang diciptakan dari batu, siapakah yang diazab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu?
Makhluk yang dicipta dari batu adalah Unta Nabi Salleh, yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ash-habul Kahfi (penghuni gua).

21.Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar?
Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah Tipu Daya wanita, sebagaimana firman Allah SWT? "Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar." (Yusuf: 28).

22.Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinaran matahari?
adapun Pohon itu adalah Tahun, Ranting adalah Bulan, Daun adalah Hari dan Buahnya adalah Solat yang lima waktu, 3 dikerjakan dimalam hari dan 2 disiang hari.

Pendeta dan para hadirin merasa takjub mendengar jawapan pemuda muslim tersebut. Kemudian ia pun mula hendak pergi. Namun ia membatalkan niatnya dan meminta agar pendeta menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh pendeta tersebut.
Pemuda ini bertanya, "Apakah kunci surga itu?"Mendengar pertanyaan itu lidah pendeta menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rupa wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekuatirannya, namun tidak berhasil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia cuba mengelak.Mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab, sementara ia hanya memberi cuma satu pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya! "Pendeta tersebut berkata, "Sesungguh aku tahu jawapan nya, namun aku takut kalian marah."Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan anda. " Pendeta pun berkata, "Jawapannya ialah: Asyhadu An La Ilaha Illallah Wa Wa Aasyhadu Anna Muhammadar Rasulullah."

kisah ni aku copy paste dari blog http://www.mansurahjazirahku.blogspot.com/ namun telah membuat sedikit perubahan dalam bahasa Malaysia.

No comments:

Post a Comment